foretagarkryssning_1170x820px

Finlands största företagarkryssning
— Energi på vågor!

23–24.4.2016
M/S Baltic Queen
Helsingfors-Tallinn-Helsingfors
Avgång 23.4 kl. 18.30
Retur 24.4 kl. 16.00

 

Tänker du anställa människor eller är du ensamföretagare? Skulle du vilja förnya ditt företags marknadsföring och försäljning? Bokföringslagen förnyas, har du uppdaterat dina förfaringssätt? Hur påverkar den nya arbetslagstiftningen ditt företag? Gör du saker på rätt sätt? Känner du dig orkeslös, behöver du energi för dig själv och ditt företag?

Framtidens företagare kommer ihåg att ta hand om sig själva och sitt företag. Utöver kassaflöden fäster de vikt vid välmående, intryck och företagskulturen. Informationen om bra och dåliga företag sprider sig snabbt. För en företagare betyder ansvar inte bara vackra ord utan företagaren ansvarar för såväl sin egen som de anställdas och kundernas välmående.

Kom med och ladda dig med energi. Du lär dig någonting nytt, får nya, fräscha idéer och trivs i gott sällskap!

Ombord träffar du gamla bekanta och bildar nätverk med nya. Du träffar människor som är företagare, aktieägare eller som annars bara har sinne för företagande. Människor med vilka det är nyttigt att bilda nya nätverk, sparra varandra, tillsammans skapa nya innovationer samt skratta, diskutera och trivas.

Du kan välja mellan flera inspirerande inlägg vars syfte är att utveckla affärsverksamheten, arbetsverkstäder som leds av samarbetsparter och toppunderhållning.

På estraden finns bland annat företagaren VD Jaakko Alasaarela, företagaren, barnboksförfattaren och programmeraren Linda Liukas och företagaren CEO Miikka Lipiäinen. Moderatorn är utbildaren, läkaren, trollkarlen och företagaren Martti Vannas.

För kvällens underhållning svarar Jari Sillanpää och Phil Harmonic IV.

Vi får hela tiden med nya topptalare. Följ med evenemanget på www.yrittajaristeily.fi eller gilla sidan www.facebook.com/yrittajaristeily, så håller du dig à jour.

Energi för företagaren, energi för företaget!